Cenník služieb


Položka Cena v Eur
Osobné poradenstvo pri dojčení
v dĺžke trvania max 2 hodiny
20
Individuálna príprava na dojčenie a materstvo pre tehotné / páry
2 hodiny
20
Kurz príprava na dojčenie a materstvo pre tehotné / páry
8 hodín (1x celodenný kurz alebo 2x 4 hodiny)
40
Príplatok za cestu dlhšiu ako 20 km 5

Ceny sú platné od 1.4.2018

Facebook Comments